Medicinsk kontroll med tjänstbarhetsbedömning

För mer material, se menyn till vänster (uppe till höger i mobilversionen). Klicka på + för undermenyer.

Tjänstbarhetsbedömning

Arbetsgivare får bara sysselsätta arbetstagare som har ett giltigt tjänstbarhetsintyg om arbetet innebär exponering för:

  • isocyanater, diisocyanater, syraanhydrider, etylcyanoakrylater och metylcyanoakrylat
  • fibrosframkallande damm (asbest, kvarts och vissa oorganiska fibrer)
  • bly, kadmium och kvicksilver
  • klättring med stor nivåskillnad
  • rök- och kemdykning
  • dykeriarbete