Senaste nyheten

Flytt av metoder till FHVmetodik

Nästkommande event

Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete (MEBA)

QPS-Mismatch

QPS-Mismatch är ett skattningsformulär som kan användas för att värdera upplevd belastning i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Instrumentet ingår i LUQSUS-K-paketet, som beskrivs i katalogen ”Medicinsk kontroll mm”, under ”Stress och mental belastning”.