Senaste nyheten

Ny version av LUQSUS-K

Nästkommande event

SafeChrom-projektet del 1

QPS-Mismatch

QPS-Mismatch är ett skattningsformulär som kan användas för att värdera upplevd belastning i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Instrumentet ingår i LUQSUS-K-paketet, som beskrivs i katalogen ”Medicinsk kontroll mm”, under ”Stress och mental belastning”.