Kalendarium

Alla poster

8 dec

Förorenad mark

Många platser i Sverige är förorenade efter historisk industriverksamhet. Det kan finnas kvar metaller, dioxiner, trikloretylen och många andra ämnen i marken. Natur...

Läs mer
12 dec

Allergenmätningar – ST-läkare

På tisdagar kl. 13:00-14:00 erbjuder de Arbets- och miljömedicinska klinikerna i Uppsala och Umeå i samarbete digital utbildning om olika teman. Föreläsningarna är ...

Läs mer
19 dec

Rekonätverk specialistsjukvård Region Stockholm

Syftet med nätverksträffarna är att utgöra ett forum för kollegialt nätverkande, fortbildning och processtöd för rehabkoordinatorer inom specialistsjukvård i Reg...

Läs mer
13 jan

Uppdatering byggnadsrelaterad ohälsa

Företagsläkarföreningen ger digital uppdatering kring byggnadsrelaterad ohälsa (BRO).

Konkreta råd och vetenskaplig grund för handläggning av BRO f...

Läs mer
30 jan

Arbetsinriktad rehabilitering

Företagsläkarföreningen ger kurs som överblickar kunskapsläget när det gäller arbetsförmågeutredning och arbetsinriktad rehabilitering samt ger konkreta verktyg ...

Läs mer