Kalendarium

Alla poster

5 sep

Har du råd med sociala hälsorisker på jobbet?

Arbets- och miljömedicin (AMM) i Linköping inbjuder till temadag.

Vad är den senaste kunskapen om kränkande särbehandling och mobbning? Hur arbetar vi...

Läs mer
5 sep

Organisatorisk och social arbetsmiljö

På tisdagar kl. 13:00-14:00 erbjuder de Arbets- och miljömedicinska klinikerna i Uppsala och Umeå i samarbete digital utbildning om olika teman. Föreläsningarna är ...

Läs mer
12 sep

Fallgenomgång för ST-läkare

På tisdagar kl. 13:00-14:00 erbjuder de Arbets- och miljömedicinska klinikerna i Uppsala och Umeå i samarbete digital utbildning om olika teman. Föreläsningarna är ...

Läs mer
21 sep

Rekonätverk specialistsjukvård Region Stockholm

Syftet med nätverksträffarna är att utgöra ett forum för kollegialt nätverkande, fortbildning och processtöd för rehabkoordinatorer inom specialistsjukvård i Reg...

Läs mer