Kalendarium

Alla poster

14 okt

Medicinska kontroller i arbetslivet 2024 (kurs)

AMM Uppsala ger kurs i medicinska kontroller 14-18 oktober 2024.

Kursdeltagarna får en genomgång av de medicinska kontroller som förekommer i det svensk...

Läs mer
22 okt

Hypersensitivitetspneumonit

På tisdagar kl. 13:00-14:00 erbjuder de Arbets- och miljömedicinska klinikerna i Uppsala och Umeå i samarbete digital utbildning om olika teman. Föreläsningarna är ...

Läs mer
5 nov

Arbetsmedicinsk utredning av luftvägar

På tisdagar kl. 13:00-14:00 erbjuder de Arbets- och miljömedicinska klinikerna i Uppsala och Umeå i samarbete digital utbildning om olika teman. Föreläsningarna är ...

Läs mer
12 nov

Myndigheternas roll inom AMM

På tisdagar kl. 13:00-14:00 erbjuder de Arbets- och miljömedicinska klinikerna i Uppsala och Umeå i samarbete digital utbildning om olika teman. Föreläsningarna är ...

Läs mer
19 nov

Buller på akutmottagning

På tisdagar kl. 13:00-14:00 erbjuder de Arbets- och miljömedicinska klinikerna i Uppsala och Umeå i samarbete digital utbildning om olika teman. Föreläsningarna är ...

Läs mer
26 nov

Arbetsgivarinvolvering vid rehabilitering

På tisdagar kl. 13:00-14:00 erbjuder de Arbets- och miljömedicinska klinikerna i Uppsala och Umeå i samarbete digital utbildning om olika teman. Föreläsningarna är ...

Läs mer