Kalendarium

Kurs

2 okt

Medicinska kontroller i arbetslivet

2-6 oktober 2023

Kursdeltagarna får en genomgång av de medicinska kontroller som förekommer i det svenska arbetslivet: lagrum, författningar, medicinsk...

Läs mer
9 nov

Lung- och luftvägssjukdomar i arbetslivet

Kurs gällande arbetsorsakade lung- och luftvägssjukdomar, bl a luftvägsöverkänslighet och astma, KOL, och andra sjukdomar orsakade av vissa kemikalier och damm, som ...

Läs mer
15 nov

Nationellt spirometrikörkort

Syftet med kursen är att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar, allt ifrån patient¬information till tolkning. Teori och praktik kommer att varvas under de två dagar...

Läs mer