Kalendarium

Kurs

27 apr

Lung- och luftvägssjukdomar i arbetslivet

Kurs gällande arbetsorsakade lung- och luftvägssjukdomar, bl a luftvägsöverkänslighet och astma, KOL, och andra sjukdomar orsakade av vissa kemikalier och damm, som ...

Läs mer