CAMM ger en workshop där du som är ergonom får praktiskt användbar kunskap om hur man använder "Smarta kläder" för att mäta och bedöma ergonomisk belastning.