AMM Syds podcasts

Arbets- och miljömedicin Syd har ett antal podavsnitt genom Region Skånes podcast.
Ämnena vi tar upp är ergonomi, vibrationer, gifter mm.

mail LinkedIn Icon

event

1 januari – -

home_pin

Online