Fortbildningsdag i lungfunktion och spirometri

AMM Örebro bjuder in till en fortbildningsdag i lungfunktion och spirometri.

mail LinkedIn Icon

Mer information på AMM Örebros hemsida

Program

08.30

 • Inledning och presentation

Anette Ericsson Blomme, företagssjuksköterska

08.45 – 11.00

 • Grundläggande lungfysiologi
 • Spirometriundersökning – indikationer och kontraindikationer
 • Obstruktivitet/restriktivitet
 • Astma/KOL
 • Bronkdilatationstest
 • Tolkning av resultat – patientfall

Josefin Sundh, överläkare, specialist i lungmedicin

09.30 – 10.00 

 • Fika

11.00 – 12.00

 • Arbetsrelaterade lungsjukdomar – medicinska kontroller

Håkan Löfstedt, överläkare, specialist i yrkes- och miljömedicin

12.00 – 13.00

 • Lunch

13.00 – 14.30

 • Statiska och dynamiska lungvolymer
 • Flöde/volymkurva-kvalitet
 • Referensvärden
 • Kontraindikationer
 • Funktionskontroll och flödeskalibrering
 • Hygien
 • Praktiskt utförande av dynamisk spirometri
 • Felkällor
 • Bronkdilatationstest
 • PEF-mätning
 • Riktlinjer och referenser

Anette Ericsson Blomme, företagssjuksköterska
Helena Arvidsson, biomedicinsk analytiker

14.30 – 15.00

 • Fika

15.00 – 16.00

 • Diskussion
 • Vilka arbetsmiljöproblem är aktuella?
 • Vad behöver företagshälsovården?
 • Vad kan kliniken erbjuda?

Anette Ericsson Blomme och Helena Arvidsson

event

24 oktober – 08:30-16:00

badge

Sjuksköterskor verksamma inom företagshälsovården

home_pin

Konferenslokal Koltrasten, F-hus, entré F1, hiss F1, våning 1, USÖ, Örebro

credit_card

500 kr

Länk till anmälan