Senaste nyheten

Kurs i exponeringsbedömning på Göteborgs Universitet

Nästkommande event

Utbildning kring hand-armvibrationer

Ny version av LUQSUS-K för gruppundersökning

En ny version (v3.2) av LUQSUS-K för gruppundersökning har publicerats.

mail LinkedIn Icon

Uppdateringen gäller både själva programmet och manualen.

Du hittar de nya dokumenten på den här sidan.

luqsus k för gruppsammanställning