Flera metoder för bedömning av ergonomisk belastning har flyttats från AMM Uppsalas hemsida till FHVmetodik.