Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap för att täcka behov som finns inom svenskt arbetsliv rörande kemisk, fysikalisk och biologisk exponerings- och riskbed...