Senaste nyheten

Arbets- och miljömedicinskt Vårmöte 2024

Nästkommande event

Klinisk försäkringsmedicin för ST-läkare (2023-12-07)

Nationellt spirometrikörkort för företagshälsovården

Arbets- och miljömedicin Syd inbjuder till en unik möjlighet för dig inom företagshälsovården att ta spirometrikörkort enligt nationell standard.

mail LinkedIn Icon

Kursen tar upp allt från patientinformation och undersökning till tolkning av spirometriresultatet. Den vänder sig i första hand till dig som är läkare eller sjuksköterska i företagshälsovården.

Kursen är LIPUS-certifierad.

Kursdatum: 15-16 november 2023

Tid: 08.30 -16.30

Plats: AMM Syd, Lund

Mer information och anmälan

Vid frågor, kontakta oss gärna på mejl: amm@skane.se eller telefon 046 –17 31 85

Se även Arbets- och miljömedicin Syds hemsida för vårt övriga utbud.