Senaste nyheten

Arbets- och miljömedicinskt Vårmöte 2024

Nästkommande event

Klinisk försäkringsmedicin för ST-läkare (2023-12-07)

Flytt av metoder till FHVmetodik

Flera metoder för bedömning av ergonomisk belastning har flyttats från AMM Uppsalas hemsida till FHVmetodik.

mail LinkedIn Icon