WAI

Work Ability Index – WAI

Work Ability Index – WAI. En metod för att hitta personer som riskerar ett för tidigt utträde ur arbetslivet. Work…

Medlemmar svenska WAI-nätverket

Om du är intresserad av medlemskap, kontakta Mats Hagberg, Arbets- och miljömedicin, Göteborg.

Svenska WAI-nätverket

Syftet med svenska WAI-nätverket är att utveckla användandet av instrumentet för praktik och forskning samt att sprida kunskap om arbetsförmåga och…