Utbildning

1 utbildningar

MEBA – Medicinska kontroller vid ergonomiskt belastande arbete

Kursinnehåll: Kursen består av en WEB- baserad teoretisk del och en praktisk del. Den praktiska delen genomförs i en möteslokal på…