Utbildning

1 utbildningar

Mätutbildning för vibrationer, buller och kemiska exponeringar i arbetsmiljön (Stockholm)

En kurs om exponeringsmätningar i arbetsmiljön. Kursen vänder sig till dig som arbetar som arbetsmiljöingenjörer eller liknande, och som är…