Utbildning

3 utbildningar

Medicinska kontroller i arbetslivet, vid Arbets- och miljömedicin (Amm) i Göteborg

Tid12–16 april 2021 (måndag kl 13:00–fredag kl 12:30), vecka 15. PlatsKonferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 (tvärs över gatan från Amm), samt…

Hel- och delkroppsvibrationer

OBS! Kursen kommer att hållas som webbaserad distansutbildning tisdag 20/4 och onsdag 12/5 2021. OBS! Kursen omfattar riskerna med hel- och delkroppsvibrationer…

Utbildning i Lund: Kurs i mätning av arbetsställningar och rörelser i övre delen av kroppen (Inklinometri – förenklad metod)

Inklinometri är en objektiv metod för att mäta kroppspositioner och ‑rörelser. Den kan med fördel användas för riskbedömningar av fysiskt…