Uppdaterat RAMP-verktyg med modell för bedömning av handintensivt arbete

CAMM ger ett fysiskt seminarium där du som är ergonom får lära dig mer om den nya handmodellen samt den uppdaterade åtgärdsmodulen i ergonomiverktyget RAMP.

mail LinkedIn Icon

Medverkande

Linda Rose, forskningsledare RAMP, Universitetslektor (KTH),

Mikael Forsman, Professor ergonomi (CAMM)

Anmälan och övrigt

Vid seminariet bjuds på kaffe och bulle.

Seminariet är kostnadsfritt. Sista anmälningsdag är 26/4.

Detta är RAMP

RAMP – Risk management Assessment tool for Manual work Proactively, är ett observationsverktyg för bedömning och hantering av belastningsergonomiska risker vid manuell hantering. Verktyget är utvecklat av forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm i nära samarbete med praktiker verksamma inom säkerhet och hälsa.

RAMP består av fyra moduler: RAMP I – checklista för screening av belastningsergonomiska riskfaktorer; RAMP II – möjliggör en fördjupad analys; Resultatmodul – resultatet kan presenteras med olika detaljnivå och omfattning; Åtgärdsmodul – ger stöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet med bland annat åtgärdsförslag och en mall för att utforma handlingsplaner för att minska riskerna.

Den nya handmodellen

I den nya handmodellen är det möjligt att riskbedöma handintensivt arbete genom mätning eller skattning av kraft och frekvens. Den uppdaterade åtgärdsmodulen inkluderar nu tre delar:

  • riskhanteringsprocesser
  • samlade RAMP-resultat från flera bedömningar
  • nyckeltal

Läs mer om RAMP (kth.se)

event

3 maj – 13:00-15:00

Anmälan stängs 26 april

badge

Ergonomer inom företagshälsovård eller primärvård som utför eller är intresserade av att utföra bedömningar av ergonomisk belastning. Seminariet kan även vara av intresse för andra berörda hälsoprofessioner samt fackliga företrädare.

home_pin

CAMM, Solnavägen 4, Stockholm, Lokal: Tor

credit_card

Kostnadsfritt

Länk till anmälan