Nätverksträff för ergonomer

Arbets- och miljömedicin Örebro bjuder in till nätverksträff med tema fysiskt krävande arbeten och fysisk ork.

mail LinkedIn Icon

Anmälan

Anmälan öppnar i mitten av juni, då vi kommer att få nytt anmälningssystem. Vi uppdaterar webbsidan när det är möjligt att anmäla sig.

Program

Konditionsnivåerna i den arbetade befolkningen sjunker stadigt samtidigt som vi ska orka arbeta längre. Vi träffas för att få kunskap om aktuell forskning, diskutera och få idéer om hur vi kan arbeta med detta.

  • Elin Ekblom-Bak, professor i idrottsvetenskap, GIH, inleder digitalt med att presentera forskning kring sjunkande konditionsnivåer i den arbetade befolkningen och risker som det innebär, aktivitetsparadoxen och spaning framåt. Vi får också höra lite kort om forskningsprogrammet ”Work Together”.
  • Karin Berglund, ergonom och doktorand på Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm kommer och berättar om forskning kring träning på arbetstid.
  • Pernilla Elvhage, ergonom/arbetsmiljökonsult på Kommunhälsan i Eskilstuna kommer att berätta om Arbetsliv och Hälsa, ett stödprogram, med bland annat fysisk aktivitet, för friskare medarbetare och arbetsliv.

9.00-9.30: Programstart, inledning och fika

9.30-10.15: Elin Ekblom-Bak, Sjunkande konditionsnivåer

10.15-10.30: Paus och påtår

10.30-11.30: Karin Berglund, Träning på jobbet

11.35-12.00: Pernilla Elvhage, Arbetsliv och hälsa

12.00-13.00: Gemensam lunch

13.00-14.00: AJM Robotics informerar och visar Exoskelett, Ironhand och Spineband

14.00-14.30: Diskussion

14.30-15.00: Fika och möjlighet att prova Exoskelett, Ironhand och Spineband

event

12 september – 09:00-15:00

Anmälan stängs 6 september

badge

Ergonomer inom företagshälsovård eller motsvarande i regionerna Värmland, Västmanland, Södermanland och Örebro län

home_pin

Lokal Berguven, Universitetssjukhuset Örebro