Musikers arbetsmiljö med fokus på belastningsergonomi

På tisdagar kl. 13:00-14:00 erbjuder de Arbets- och miljömedicinska klinikerna i Uppsala och Umeå i samarbete digital utbildning om olika teman. Föreläsningarna är kostnadsfria och riktar sig i första hand till ST-läkare både inom arbetsmedicin och arbets- och miljömedicin. Alla intresserade är dock såklart välkomma!

mail LinkedIn Icon

Föreläsare

Teresia Nyman, AMM Uppsala

Intyg

Vid önskemål om intyg maila pia.rehfisch@akademiska.se de tillfällen du deltar. Därefter får du ett samlingsintyg över dina deltagande föreläsningar efter sista terminsföreläsningen.

Presentationer

Ges vid föreläsningstillfället annars kontakta pia.rehfisch@akademiska.se

Plats

Anslut via Zoom

Logga in med för- och efternamn

 

INGEN ANMÄLAN BEHÖVS!

event

8 oktober – 13:00-14:00

badge

ST-läkare inom arbetsmedicin

home_pin

Online - Zoom

credit_card

Kostnadsfritt