MEBA – medicinska kontroller i ergonomiskt belastande arbete

Kursen består av två delar: En teoretisk genomgång som sker digitalt (8/11) och en praktisk dag vid AMM Göteborg (22/11) där vi tränar på MEBA undersökningen och hur man gör gruppsammanställning av resultaten från MEBA-undersökningar.

mail LinkedIn Icon

MEBA

Medicinska kontroller i Ergonomiskt Belastande Arbete (MEBA) är en undersökningsmetod för att på ett systematiskt sätt kunna genomföra medicinska kontroller vid ergonomisk belastning på nacke, armar och ländrygg. Metoden ger information om förekomst av besvär och diagnoser i en arbetsgrupp. Den ger också en omedelbar möjlighet att identifiera arbetstagare som behöver hjälp.

Metoden innehåller en screeningdel och en fullständig undersökning och kan utföras på arbetsplatsen eller på mottagningen Resultaten kan ligga till grund för förebyggande och rehabiliterande åtgärder på såväl individnivå som gruppnivå.

Kursansvarig

Stefan Oliv, belastningsergonom och fysioterapeut vid Arbets- och Miljömedicin Göteborg.

Antal deltagare

Maximalt 8 deltagare.

Datum

Kursen består av en web-baserad teoretisk del och en praktisk del. Den praktiska delen genomförs i lokaler på Arbets- och miljömedicin i Göteborg, Medicinargatan 16a

  • 8 november kl. 13.30-15.00 (digitalt)
  • 22 november kl. 09.00-15.00, på plats, AMM i Göteborg

Kostnad

2900 kr (exklusive moms), fika och lunch ingår.

Kontakt

amm@amm.gu.se

event

8 november – 13:30-15:00

badge

Sjukgymnaster/fysioterapeuter, läkare och naprapater främst verksamma inom företagshälsovård.

home_pin

Online (MS Teams) samt på plats (AMM Göteborg)

credit_card

2900 kr (exkl. moms)

Länk till anmälan