Exponeringsbedömning för kemiska, biologiska och fysikaliska hälsorisker

Den här kursen ger dig den kompetens som behövs för att kartlägga och genomföra exponeringsbedömningar av kemiska, biologiska och fysikaliska hälsorisker på en
arbetsplats och i yttre miljö.

I labbmiljön på Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet och under handledning av spetsforskare inom ämnet lär du dig både praktiska och teoretiska verktyg för exponerings- och riskbedömning. Du utvecklar din förmåga att analysera och tolka mätdata och utvecklar strategier och yrkeshygieniska metoder.

mail LinkedIn Icon

Beskrivning

Du kommer att lära dig olika yrkeshygieniska strategier, undersöka de vanligaste metoderna för att mäta kemisk och fysikalisk exponering och lära dig att bedöma risker genom att praktiskt analysera och tolka mätdata. Du kommer att bli bekant med lagar och föreskrifter rörande kemiska, fysikaliska och biologiska exponeringar. På kursen diskuterar vi också preventiva åtgärder och lär oss metoder för övervakning. Under kursens gång kommer du vidare att få kunskap om verksamma myndigheter och organisationer inom arbetsmiljö och omgivningsmiljö, om rikt- och gränsvärden och övergripande principer för nationell och internationell reglering.

Kursen är planerad för att kunna fungera även för dig som arbetar, då den huvudsakligen kommer att ges på distans två halvdagar i veckan där vi arbetar med seminarier, föreläsningar och praktiska övningar. Mellan dessa tillfällen studerar du hemmavid med olika uppgifter, enskilt eller i grupp. Det kommer att vara tre obligatoriska heldagar på plats i Göteborg med laborationer och fältstudier på arbetsplatser.

Undervisningsform

Kursen ges på halvfart över en termin. Som kursdeltagare erbjuds du både föreläsningar, seminarier, laborationer och arbetsplatsbesök. Undervisningen ges i huvudsak på distans, men med laborationer och arbetsplatsbesök på campus i en unik labmiljö.

Kursplan och litteraturlista

Du hittar kursinformation på kursens hemsida påGöteborgs Universitet

Målgrupp

Kursen passar både för dig som är yrkesverksam som till exempel arbetsmiljöingenjör, yrkeshygieniker eller konsult inom området, samt för dig som idag är student inom ämnesområden som till exempel natur, medicin eller teknik och som vill fördjupa dig inom tekniskt arbetsmiljöarbete.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kursens förkunskapskrav är kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande inom områdena medicinsk vetenskap, hälsovetenskap, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap eller högskoleingenjörsexamen. Examen måste innehålla eller kompletteras med minst 5 hp i matematik eller statistik.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Kursen möter efterfrågan

Svenskt Näringsliv har lyft behovet av kompetens inom området till Myndigheten för Arbetsmiljökunskap (MYNAK). Förutom näringslivet finns också en efterfrågan inom företagshälsovården, hos teknikkonsulter inom miljö/arbetsmiljöområdet, statliga myndigheter samt specialistsjukvården (Arbets- och miljömedicin).

 

event

28 augusti – -

Anmälan stängs 17 april

badge

Arbetsmiljöingenjör, yrkeshygieniker eller konsult inom området, samt student inom natur, medicin eller teknik

home_pin

Campus - Göteborgs Universitet

credit_card

Kostnadsfritt

Länk till anmälan