Klinisk försäkringsmedicin för ST-läkare (2023-12-07)

Ett webbinarium där du som är ST-läkare får fördjupa den försäkringsmedicinska kunskap som behövs för att handlägga försäkringsmedicinska och sjukskrivningsrelaterade delar i det kliniska arbetet med god kvalitet.

mail LinkedIn Icon

Beskrivning

Syftet med webbinariet är att ur ett kliniskt/praktiskt perspektiv fördjupa den försäkringsmedicinska kunskap och de färdigheter som behövs för att med god kvalitet handlägga försäkringsmedicinska och sjukskrivningsrelaterade delar i det kliniska arbetet, inklusive samverkan med berörda aktörer inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Dialog och diskussion är centrala delar.

Webbinariet inleds med en presentationsrunda med inventering av frågor och förväntningar från deltagarna följt av en sammanfattande föreläsningsdel (försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare och Försäkringskassan). Tonvikten ligger sedan på diskussion och fördjupning inom kliniska försäkringsmedicinska frågeställningar/övergripande fall från deltagarna. I lärarpanelen medverkar även rehabkoordinator.

Delar som berörs är bland annat försäkringsmedicinsk bedömning, beaktande av omgivningsfaktorer, substansbruk, våldsutsatthet, differentialdiagnostik/samsjuklighet, levnadsvanor. Tillvaratagande av individens resurser. Sjukskrivning som aktiv åtgärd och verktyg vid vård och behandling. Intygsutfärdande. Uppföljning. Försäkringskassans roll och uppdrag, vanliga ersättningar, arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Samverkan med berörda aktörer inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Som deltagare förväntas du bidra aktivt i dialogen genom att lyfta egna kliniska erfarenheter och övergripande fall/frågor inom det försäkringsmedicinska området. Tänk gärna igenom några frågeställningar inför webbinariet.

Förkunskaper

Deltagaren bör vara väl förtrogen med sjukskrivningsrelaterat kliniskt arbete inklusive utfärdande av intyg och användning av Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd.

Webbinariet utgör ett komplement till kurs i försäkringsmedicin, t ex SKR:s webbutbildning Klinisk försäkringsmedicin för ST-läkare (SKR), som hittas via Lärtorgets kurskatalog under område ”Försäkringsmedicin”.

Observera att webbinariet inte ger intyg om ST-kurs i försäkringsmedicin, delmål STb3 respektive b4. Vid full närvaro och aktivt deltagande erhålles intyg om deltagande i webbinarium.

Kontakt

Fredrik Johansson

Överläkare, medicinskt sakkunnig försäkringsmedicin, Centrum för arbets- och miljömedicin

E-post: Fredrik.c.johansson@regionstockholm.se

event

7 december – 13:00-16:30

Anmälan stängs 1 december

badge

ST-läkare i Region Stockholm inom samtliga specialiteter exklusive allmänmedicin och psykiatri.

home_pin

Online - MS Teams

Länk till anmälan