Introduktionsutbildning för nyanställda sjuksköterskor inom FHV

Medicinska kontroller i arbetslivet (MKA) – tillfälle 2, Fysisk träff Uppsala

Spirometri samt syntest

mail LinkedIn Icon

Upplägg

  • Fyra kostnadsfria digitala utbildningstillfällen under ht 2023 – vt 2024
  • Två fysiska träffar våren 2024 i Uppsala och Örebro
    Tillfälle 1: Audiometri samt sensoriska tester inkl. muskelstyrka vid exponering av hand-arm-vibrationer (kostnad tillkommer)
    Tillfälle 2: Spirometri samt syntest
  • Ingen examination och därmed inga kursintyg
  • Anmälan till varje enskilt webbainarie
  • Webbinarie 1 och 2 hör ihop varför  vi rekommenderar att delta i båda

Tidigare utbildningar:

Webb 1 – Medicinska kontroller i arbetslivet
(Anmälan senast 30/10)
Måndag 6/11, kl 8.30-12.00
Anmälan

_______________________________________

Webb 2 – Luftvägar – vibrationer – ergonomi
(Anmälan senast 27 november)
Måndag 4/12, kl 8.30-12.00
Anmälan

_______________________________________

Webb 3 – Metaller – Hörsel – OSA och arbetsmiljö för gravida
Måndag 12/2, kl 8.30-12.00
Anmälan

_______________________________________

Webb 4 – Trafikmedicin – syntest – strålning – drogtester
Måndag 4/3, kl 8.30-12.00
Anmälan

_______________________________________

Fysiska träffar
Tillfälle 1 – AMM  Örebro
Audiometri – bullerskador
-Sensoriska tester – undersökning vi gör på de som är exponerad för hand-arm vibrationer
18/4, kl 09.00-16.00
Anmälan

Tillfälle 2 – AMM Uppsala
Spirometri- lungfunktionsundersökning
Synundersökning – trafikmedicin
6 maj, kl 09.00-16.00
Anmälan

Maximalt antal deltagare: 36

Kostnad: 800 kr exl moms (ingår lunch + fika)

event

6 maj – 09:00-16:00

badge

Nyanställda Leg. sjuksköterskor som är/varit verksamma inom FHV minst 6 månader. Även erfarna Leg. sjuksköterskor inom FHV är välkomna.

home_pin

Uppsala (Lokal meddelas senare)

credit_card

800 kr

Länk till anmälan