Förorenad mark

Många platser i Sverige är förorenade efter historisk industriverksamhet. Det kan finnas kvar metaller, dioxiner, trikloretylen och många andra ämnen i marken. Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för när en påvisad markförorening kan innebära en risk för människors hälsa eller miljön. De arbets- och miljömedicinska klinikerna får ibland uppdrag att göra hälsoriskbedömningar för specifika platser. Detta seminarium kommer att belysa hur en sådan hälsoriskbedömning kan gå till och vad som är viktigt att beakta.

mail LinkedIn Icon

Preliminärt program

13.00-13.10 Introduktion – Arbets- och miljömedicins (AMM)  roll vid arbete med förorenad mark.
Martin Tondel, överläkare, AMM Uppsala

13.10-13.30 Riskbedömning och riktvärden.
Yvonne Ohlsson, Statens Geotekniska Institut

13.30-13.50 Vad är biotillgänglighet och vilken betydelse har det för exponeringsbedömningen?
Robert Selegård, Statens Geotekniska Institut

13.50-14.10 Hur görs en intagsberäkning?
Mario Oliveira-Sanca, yrkes- och miljöhygieniker, AMM Uppsala

 

Denna information på AMM Uppsalas hemsida

14.10-14.30 Paus/fika

14.30-14.50 Fallet Hyttgårdsparken – miljömedicinsk riskbedömning,.
Charlotta von Seth, ST-läkare, AMM Uppsala

14.50-15.10 Projekt Falun.
Linda Dunder, miljötoxikolog och projektledare, AMM Uppsala

15.10-15.30 Diskussion

Kontaktperson

Martin Tondel, överläkare

martin.tondel@medsci.uu.se

event

8 december – 13:00-16:00

home_pin

Online via zoom eller på plats Arbets- och miljömedicin, sal Eken, Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala

credit_card

Kostnadsfritt

Länk till anmälan