Att förebygga allergier hos barn, erfarenheter från två Arbets- och miljömedicinska kliniker

mail LinkedIn Icon

Helena Fornsted  inleder med att berätta om hur exponeringsutredningen utförs på Arbets- och miljömedicin i Uppsala när barn remitteras med misstanke om att det är något i inomhusmiljön i en bostad och/eller skola som bidrar till eller orsakar hälsobesvär hos barnet.

Marina Jonsson & Catherine Fahlén presenterar sedan Allergikonsulentmottagningen på Centrum för Arbets- och miljömedicin i Stockholm och hur de arbetar på individnivå för att förbättra omhändertagande av och minska konsekvenserna i vardagen för barn och ungdomar som lever med allergisjukdom. De kommer även att redogöra för deras ”Elevhälsoportal” och resultat från det projektet.

Program

13.00-13.30   Utredning av barns inomhusmiljö, Helena Fornstedt, hygieniker, Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset i Uppsala
13.30-15.00   Allergipreventivt arbete på individ och strukturell nivå, Marina Jonsson, Allergisamordnare, Barnsjuksköterska, med dr. och Catherine Fahlén, Specialistsjuksköterska och Allergikonsulent, Centrum för arbets- och miljömedicin, SLSO , Stockholm  (inkl paus cirka 14.00-14.15 5 min med fika för de som är på plats).
15.00-15.30 Frågor och diskussion

Max antal deltagare

Maximalt antal deltagare: 25 deltagare på plats, via zoom obegränsat

Kontaktperson

Susanne Victor

susanne.victor@medsci.uu.se

 

Denna information på AMM Uppsalas hemsida.

event

17 november – 13:00-15:00

badge

Vårdpersonal som träffar barn med allergi mot agens i omgivningsmiljöer, yrkesvägledare, personal in om skolhälsovården, miljöinspektörer med tillsyn inom skola/förskola och bostäder etc.

home_pin

Online via zoom (länk skickas via e-post) eller på plats Arbets- och miljömedicin, sal Eken, Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala

credit_card

Kostnadsfritt

Länk till anmälan