Förebygg vibrationsskador! Information för arbetsgivare

Välkommen till Arbets- och miljömedicin Syds kostnadsfria information för arbetsgivare och skyddsombud: Förebygg vibrationsskador!
Arbets- och miljömedicin Syd utreder många patienter med vibrationsskada. Det är skador som kan ge livslånga problem. Vi arbetar med att förebygga sådana skador. Arbetsgivare har uttryck önskemål om mer kunskap i ämnet och hur man kan arbeta förebyggande för att minska vibrationsbelastningen.

mail LinkedIn Icon

Kursinnehåll

  • Vad är en vibrationsskada?
  • Hur minskar man risken?
  • Vibrationer och ergonomi.
  • Riskbedömning: poängmetoden.
  • Lagstiftning
  • Tillfälle för frågor.

Från AMM Syd medverkar läkare, yrkeshygieniker, ergonom och sjuksköterska.

Målgrupp

Arbetsgivare (chef, arbetsledare, HR-personal, arbetsmiljösamordnare, m.fl.).
Skyddsombud och andra fackliga representanter.

Datum

Torsdag den 30 november 2023 klockan 13.00-14.30

Plats

Digitalt via Teams (länk skickas innan mötet).

 

Denna information på AMM Syds hemsida:

Förebygg vibrationskador! – Södra sjukvårdsregionen (sodrasjukvardsregionen.se)

event

30 november – 13:00-14:30

Anmälan stängs 27 november

badge

Arbetsgivare (chef, arbetsledare, HR-personal, arbetsmiljösamordnare, m.fl.). Skyddsombud och andra fackliga representanter.

home_pin

Online - MS Teams

credit_card

Kostnadsfritt

Länk till anmälan