Buller – Hälsorisker, exponeringar och skyddsutrustning

Ett webbinarium för dig som jobbar inom företagshälsovård och behöver uppdatera din kunskap om buller, hälsorisker och hur du bör tänka kring mer komplexa exponeringar.

Webbinariet ges av Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM)

mail LinkedIn Icon

Introduktion och beskrivning

Att utsättas för för buller på sin arbetsplats är vanligt i Sverige. Buller kan leda till hörselproblem men misstänks också orsaka hjärt-kärlproblem och risker vid graviditet. På webbinariet berättar vi om resultat från ny forskning och ger vägledning kring hur du bör resonera kring olika bullerexponeringar. Vi tar även upp olika typer av hörselskydd.

Innehåll

  • Buller – gränsvärden, risk för hörselskada
  • Buller – risk för hjärt- kärlsjukdom
  • Buller – risker för gravida
  • Buller – hur du kan resonera vid komplexa exponeringar (olika nivåer, olika avstånd, olika exponeringstider)
  • Buller – hörselskydd

Medverkande

Mattias Sjöström, Civ.Ing, Med. Dr, Certifierad Yrkeshygieniker

Övrigt

Teams-länk skickas ut till anmälda deltagare dagarna före webbinariet.

Seminariet kan komma att spelas in.

event

21 februari – 10:00-11:30

badge

Arbetsmiljöingenjörer och övriga inom företagshälsovården.

home_pin

Online - MS Teams

credit_card

Kostnadsfritt

Länk till anmälan