Avstämning Forte-program – Fysiska krav och kapacitet i arbetet

Arbets- och miljömedicin Uppsala tilldelades hösten 2021 ett av FORTE:s (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) 6-åriga programstöd inom området ”Arbetslivets utmaningar”. Forskningsprogrammet har inriktning på framtidens balanserade och hållbara arbetsliv och det övergripande målet är att ta fram modeller och metoder för att utveckla och stödja hållbar hälsa under hela livet.

mail LinkedIn Icon

Forskningsprogrammet

Information om AMM Uppsalas forskningsprogram

Plats

Zoom. Länk skickas ut via e-post.

Program

13:00-13:05 – Inledning (Magnus Svartengren)
13:05-13:30 – Konditionens betydelse för risken för sjukskrivning i arbeten med olika fysiska krav (Daniel Vaisanen, GIH) + diskussion
13:30-13:55 – Fysiskt beteende i olika yrken i SCAPIS Uppsala, metodutveckling och deskriptiva data (Peter Johansson, Pasan Heittiarchchi och Magnus Svartengren) + diskussion
13:55-14:10 – Lägesrapport Forteprogrammet (Magnus Svartengren)
14:10-14:30 – Reflektioner och frågor

Kontaktperson

Simon Asplund, simon.asplund@uu.se

 

Denna information på AMM Uppsalas hemsida

event

24 mars – 13:00-14:30

home_pin

Online - Zoom

credit_card

Kostnadsfritt

Länk till anmälan