Arbetsinriktad rehabilitering

Företagsläkarföreningen ger kurs som överblickar kunskapsläget när det gäller arbetsförmågeutredning och arbetsinriktad rehabilitering samt ger konkreta verktyg till läkaren, med särskilt fokus på rehabilitering vid psykisk ohälsa och smärtproblematik. Genom smarta arbetssätt kan man ofta undvika onödiga sjukskrivningar och möjliggöra snabb återgång i arbete.

mail LinkedIn Icon

På kursen får deltagarna råd om hur man kan använda flerpartsmöten som ett verktyg för att ge stöd till både anställd och chef. Vi diskuterar etiska aspekter av rehabiliteringsinsatser inom företagshälsovård, och deltagarna kommer att få kunskap om de lagar och föreskrifter inom arbetsrätten, arbetsmiljölagen och socialförsäkringsbalken som reglerar rehabiliteringsområdet.

Teori varvas med gruppdiskussioner kring olika case. Inför kursen skickar deltagarna in svåra fall som används som diskussionsunderlag under kursens gång.

 

När: 5 dagar. Datum: 240130 – 240201 samt 240318 – 240319

Var: Läkarförbundets lokaler, Villagatan 5 Stockholm. Digitalt medverkan kommer inte att erbjudas

Kursledare: Sara Hornliden, sara.hornliden@gmail.com

Målgrupp: ST-läkare arbets- och Miljömedicin alternativt läkare verksamma inom företagshälsovård

Uppfyller delmål:

2015_8: a6, b1, b4, c2, c8, c9, c10 för ST arbets- och miljömedicin samt arbetsmedicin

2021_8: Sta4, STb1, STb3, STc2, STc8, STc9, STc10

Anmälan, fördjupning och schema: Sveriges företagsläkarförenings hemsidan (SFLF), en del av läkarförbundet. www.slf.se

Kostnad: 18 000 kr. + moms

event

30 januari – -

badge

ST-läkare arbetsmedicin och arbets- och Miljömedicin alternativt läkare verksamma inom Företagshälsovård

home_pin

Läkarförbundets lokaler, Villagatan 5 Stockholm

credit_card

18 000 kr