Alkoholmarkörer – praktisk tillämpning

Alkoholmarkörer finns av olika typer som kan användas för olika syften.
Webbinariet är ett unikt tillfälle för dig som arbetar med behandling eller kontroll av alkoholproblem att djupdyka lite extra i de dilemman och frågeställningar som kan uppstå när markörer används.

mail LinkedIn Icon

Innehåll

Webbinariet inleds med att Anders Helander ger en uppdaterad sammanfattning av kunskapsläget kring alkoholmarkörer.

Därefter blir det diskussion och erfarenhetsutbyte kring möjligheter och begränsningar med alkoholtester i utandning, blod och urin (CDT, PEth, Etg, EtS). Diskussionen baseras på frågor som återkommande dyker upp från företagshälsorna per mail och telefon samt på webbinariumdeltagarnas egna insända frågor och dilemman.

Agendan sätts delvis utifrån inkomna önskemål. I anmälningsformuläret finns ett fritextfält där du kan beskriva vad du önskar ta upp. Anmälan stänger 2 veckor innan webbinariet äger rum för att ge tid att förbereda mötet väl.

Exempel på frågor som kommer att tas upp:

  • Vilka alternativa förklaringar, utöver alkoholintag, kan finnas för ett något förhöjt PEth- eller CDT-värde?
  • Vilken alkoholmarkör, CDT eller PEth, är lämplig att använda vid uppföljning (monitorering) i rehabilitering och behandling?
  • Betyder ett högt PEth-värde att personen har alkoholproblem?
  • Är det rimligt och klokt att använda CDT eller PEth vid nyanställningsundersökning?
  • Är det möjligt att CDT-värdet är under referens medan PEth är klart förhöjt?
  • Hur mycket måste en person dricka för att få ett förhöjt PEth alternativt CDT?

Medverkande expert

Anders Helander, adj. prof., Karolinska Institutet.

Material att läsa inför webbinariet:

Pris

3.295 SEK (exklusive moms)
2.795 SEK (exklusive moms)

Kontakt

Pernilla Nordkvist

pernilla.nordkvist@foretagshalsor.se

08-762 67 42

Projektledare, Sveriges Företagshälsor

 

Denna information på Sveriges Företagshälsors hemsida

event

18 april – 09:30-12:00

badge

Den som arbetar med behandling eller kontroll av alkoholproblem

credit_card

3295 kr

Länk till anmälan