Metoder

49 metoder

Riskbedömning vid vibrationsexponering – helkropp

Vibrationsnivå Teknisk mätning av helkroppsvibrationer Exempel på vibrationsnivåer för vanligt förekommande fordon och maskiner Bedömning av helkroppsvibrationer och formel för…

Vibrationsskador- det handlar om ditt fortsatta liv

Över 80 procent av Skanska yrkesarbetare har i de senaste årens hälsoundersökningar uppgett att man utsätts för vibrationer under sin arbetsdag.…

Kumulativ ländryggsbelastning under arbetslivet

Arbets- och miljömedicin Syd utreder regelbundet patienter med ländryggssjukdom som misstänks bero på tunga lyft och andra hanteringar i arbetet.…

Work Role Functioning Questionnaire (WRFQ)

Frågeformulär Att fungera på arbetet (WRFQ 2.0 Swe) WRFQ är ett verktyg som kan användas för att utvärdera i vilken…

Instruktionsfilmer enligt MEBA-metoden

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Frågor och svar

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Läkare med EDTC-behörighet i Sverige

En lista över dykläkare i Sverige.

Gaser och partiklar vid svetsning

Hälsoeffekter av gaser och partiklar vid svetsningsarbete beskrivs i denna kunskapssammanställning från Arbetsmiljöverket. I den finns också råd om vilka…

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

Hälsofrämjande arbete är betydelsefullt för en god arbetsmiljö, för hållbarhet bland personalen och för kvalitet i arbetet. Här finns ett…

Medicinska kontroller vid vibrationsexponering – helkropp

Helkroppsvibrationer – Screeningformulär Förslag till utredning av personer utsatta för helkroppsvibrationer Frågeformulär till personer utsatta för helkroppsvibrationer

Visa mer metoderVisa mer