Metoder

51 metoder

Räkna ut vibrationspoäng

Kalkylator för att räkna ut vibrationspoäng. Klicka på ’Result’ för att börja om Schablonvärden Det finns ett antal medelvärden för…

Webbaserade enkätverktyg för arbetsförmåga

Webbportalen fhvmetodik.se är en samlingsplats för metoder och verktyg inom företagshälsovården. Här kan du som användare skapa ett webbaserat enkätverktyg…

ADA – ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång

ADA är en modell för att underlätta för deltagare med arbetsrelaterad stress att återgå till arbete.

Belastningsergonomiska mätningar

Direkta tekniska mätningar med exempelvis elektromyografi, inklinometri eller goniometri kan ge detaljerad information om den fysiska arbetsbelastningen. De ger objektiva…

Work Ability Index – WAI

Work Ability Index – WAI. En metod för att hitta personer som riskerar ett för tidigt utträde ur arbetslivet. Work…

Vibrationsskador- det handlar om ditt fortsatta liv

Över 80 procent av Skanska yrkesarbetare har i de senaste årens hälsoundersökningar uppgett att man utsätts för vibrationer under sin arbetsdag.…

Kumulativ ländryggsbelastning under arbetslivet

Arbets- och miljömedicin Syd utreder regelbundet patienter med ländryggssjukdom som misstänks bero på tunga lyft och andra hanteringar i arbetet.…

Work Role Functioning Questionnaire (WRFQ)

Frågeformulär Att fungera på arbetet (WRFQ 2.0 Swe) WRFQ är ett verktyg som kan användas för att utvärdera i vilken…

Frågor och svar

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Läkare med EDTC-behörighet i Sverige

En lista över dykläkare i Sverige.

Visa mer metoderVisa mer