Nationellt spirometrikörkort

Syftet med kursen är att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar, allt från patientinformation till tolkning av resultat. Teori och praktik kommer att varvas under de två dagarna (22-23 januari 2025).

Nationellt spirometrikörkort är Lipus-certifierad och har kvalitetsgranskats enligt kriterier som tagits fram av läkarprofessionen.

Vi strävar efter att erbjuda en lärorik och engagerande kurs som kommer att fördjupa deltagarnas kunskap inom området.

mail LinkedIn Icon

Förkunskaper

Kursen vänder sig till de som har baskunskaper inom spirometri samt att sjuksköterskan bör ha gjort spirometriundersökning.

Kursinnehåll

  • Teori och praktik i spirometriutförande
  • Teori och praktik i spirometritolkning

Hemuppgift inför kursen

Det är obligatoriskt att skicka in en avidentifierad spirometri med en kort anamnes senast 21 dagar innan kursstart. Skickas till ulrika.berg@skane.se .

För godkänd kurs

  • Obligatorisk närvaro båda dagarna.
  • Inskickad hemuppgift.
  • Godkänt kunskapstest dag 2. Vid ett icke godkänt test erbjuds ett nytt tillfälle att genomföra testet.

Föreläsare

  • Specialistläkare i allmänmedicin Kerstin Romberg.
  • Allergi-, astma- och KOL-sjuksköterska Ulrika Berg.
  • Allergi-, astma- och KOL-sjuksköterska Alma Falkman-Johansson.
  • Specialistläkare i yrkes- och miljömedicin Katrin Dierschke.

Våra föreläsare är experter inom sitt område. De kommer att guida dig genom en inspirerande och informativ kurs.

Datum

22–23 januari 2025 kl 08:30-16:30 båda dagarna.

Plats

Lokal: Bioforum, Scheelevägen 8, Byggnad 406, Lund.

Kostnad

6 100 kr exkl moms. Detta inkluderar förmiddags- och eftermiddagsfika och lunch.

Sista dag för anmälan

22 december 2024.

Observera att antalet platser är begränsat. Vi rekommenderar att du anmäler dig så snart som möjligt för att säkra din plats och ta del av denna utbildning som arrangeras av Arbets- och miljömedicin Syd i samarbete med Primärvårdens utbildningsenhet, Region Skåne.

Kontakt

Kurssekreterare:

Pia Johansson, pia.m.johansson@skane.se

Telefon: 046-17 31 85

Kursansvarig:

Katrin Dierschke, katrin.dierschke@skane.se.

 

event

22 januari – 08:30-16:30

Anmälan stängs 22 december

badge

Företagsläkare och företagssjuksköterskor

home_pin

Bioforum, Scheelevägen 8, Byggnad 406, Lund

credit_card

6100 kr