Rekonätverk specialistsjukvård Region Stockholm

Syftet med nätverksträffarna är att utgöra ett forum för kollegialt nätverkande, fortbildning och processtöd för rehabkoordinatorer inom specialistsjukvård i Region Stockholm, exklusive primärvård och psykiatri.

mail LinkedIn Icon

Beskrivning

Syftet med nätverksträffarna är att utgöra ett forum för kollegialt nätverkande, fortbildning och processtöd för rehabkoordinatorer inom specialistsjukvård i Region Stockholm, exklusive primärvård och psykiatri.

Stående inslag är föreläsningar om aktuella ämnen, information från Försäkringskassan – frågor och svar – diskussion och övergripande fall. Såväl rehabkoordinator som läkare från teamet medverkar.

Program

Tema: Arbetsgivarens rehabansvar.

Anmälan

Teamslänk skickas ut några dagar före nätverksträffen.

Kontakt

Susanna Wigelius, leg. fysioterapeut, rehabkoordinator.

E-post: Susanna.wigelius@regionstockholm.se

Fredrik Johansson, Överläkare, medicinskt sakkunnig försäkringsmedicin, Centrum för arbets- och miljömedicin.

E-post: Fredrik.c.johansson@regionstockholm.se

event

19 december – 14:00-16:00

Anmälan stängs 15 december

badge

Rehabkoordinatorer inom specialistsjukvård (sjukhus och öppenvård) i Region Stockholm, exklusive primärvård och psykiatri.

home_pin

Online - MS Teams

credit_card

Kostnadsfritt

Länk till anmälan