Medicinska kontroller i arbetslivet

Arbets- och miljömedicin Göteborg ger kursen ”Medicinska kontroller i arbetslivet” i samarbete med Arbetsmiljöverket.

Tid: 17–21 april 2023

mail LinkedIn Icon

Innehåll

Delmål c 11 enligt ST 2015 i Arbetsmedicin och Arbets- och miljömedicin.

Kursen ger kunskap för att utföra medicinska kontroller vid arbete med allergiframkallande kemiska produkter (”härdplaster”), fibrosframkallande damm (kvarts, asbest, syntetiska oorganiska fibrer), bly, kadmium och kvicksilver, fysiskt påfrestande arbete (mast- och stolparbete, rök- och kemdykning), vibrationsexponering, nattarbete, handintensivt arbete. Vi tar också upp medicinska kontroller vid bullerexponering.

Diskussion av fall från Arbetsmiljöverket/Arbets- och miljömedicin ingår, och gärna även fall från kursdeltagarnas hemmakliniker.

Kursen ger, tillsammans med 2 års handledd tjänstgöring på heltid inom företagshälsovård eller vid arbets- och miljömedicinsk klinik, behörighet att utföra medicinska kontroller enligt ovan och utfärda tjänstbarhetsintyg.

Examination, intyg

Examination sker i form av tjänstbarhetsbedömning av fall.

För godkänd kurs krävs även närvaro på samtliga kursmoment. (Man kan inte delta enbart på del av kursen.)

Kursintyg erhålls efter genomgången kurs.

Kursledning

Helena Eriksson, överläkare

Kurssekreterare, förfrågningar

Maria Andersson, maria.m.andersson@vgregion.se

Tid

17–21 april 2023

Pris

12 200 kr exkl moms

I avgiften ingår:

  • Lunch tisdag, onsdag och torsdag samt förmiddags- och eftermiddagsfika under kursen. På fredagen serveras lunchmacka och dricka som går att ta med sig.
  • Kursmiddag en av kvällarna
  • Arbetsmiljöverkets tryckta föreskrift om Medicinska kontroller i arbetslivet 2019:3 och annat kursmaterial.

 

Denna information på AMM Göteborgs hemsida

event

17 april – -

badge

ST-läkare inom arbetsmedicin, övriga intresserade läkare

home_pin

Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20A, Göteborg

credit_card

12200 kr

Länk till anmälan