Klinisk försäkringsmedicin för specialistläkare (2023-12-14)

Ett webbinarium där du som är specialistläkare får fördjupa den försäkringsmedicinska kunskap som behövs för att handlägga försäkringsmedicinska och sjukskrivningsrelaterade delar i det kliniska arbetet med god kvalitet.

mail LinkedIn Icon

Beskrivning

Syftet med webbinariet är att ur ett kliniskt/praktiskt perspektiv fördjupa den försäkringsmedicinska kunskap och de färdigheter som behövs för att med god kvalitet handlägga försäkringsmedicinska och sjukskrivningsrelaterade delar i det kliniska arbetet, inklusive samverkan med berörda aktörer inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Dialog och diskussion är centrala delar.

Webbinariet inleds med en presentationsrunda med inventering av frågor och förväntningar från deltagarna följt av en sammanfattande föreläsningsdel (försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare och Försäkringskassan). Tonvikten ligger sedan på diskussion och fördjupning inom kliniska försäkringsmedicinska frågeställningar/övergripande fall från deltagarna. I lärarpanelen medverkar även rehabkoordinator.

Delar som berörs är bland annat försäkringsmedicinsk bedömning, beaktande av omgivningsfaktorer, substansbruk, våldsutsatthet, differentialdiagnostik/samsjuklighet, levnadsvanor. Tillvaratagande av individens resurser. Sjukskrivning som aktiv åtgärd och verktyg vid vård och behandling. Intygsutfärdande. Uppföljning. Försäkringskassans roll och uppdrag, vanliga ersättningar, arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Samverkan med berörda aktörer inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Som deltagare förväntas du bidra aktivt i dialogen genom att lyfta egna kliniska erfarenheter och övergripande fall/frågor inom det försäkringsmedicinska området. Tänk gärna igenom några frågeställningar inför webbinariet.

Under 2022 införs flera lagändringar i sjukförsäkringen. Vid webbinariet går vi igenom detta ur kliniskt perspektiv, bland annat vilken information som är viktig i läkarintyget.

Förkunskaper

Deltagaren bör vara väl förtrogen med sjukskrivningsrelaterat kliniskt arbete inklusive utfärdande av intyg och användning av Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd.

Som förberedande uppdatering rekommenderas SKR:s webbutbildning Klinisk försäkringsmedicin för ST-läkare (SKR), som hittas via Lärtorgets kurskatalog under område ”Försäkringsmedicin”.

Observera att webbinariet inte ger intyg om ST-kurs i försäkringsmedicin, delmål STb3/b4.

Kontakt

Fredrik Johansson, Överläkare, medicinskt sakkunnig försäkringsmedicin, Centrum för arbets- och miljömedicin.

E-post: Fredrik.c.johansson@regionstockholm.se

event

14 december – 13:00-16:30

Anmälan stängs 8 december

badge

Specialistläkare i Region Stockholm inom samtliga specialiteter exklusive allmänmedicin och psykiatri.

home_pin

Online - MS Teams

credit_card

Kostnadsfritt

Länk till anmälan