De nationella myndigheternas uppdrag i relation till miljörelaterad hälsa – webbinarium för ST-läkare

På tisdagar kl. 13:00 -14:00 erbjuder de Arbets- och miljömedicinska klinikerna i Uppsala och Umeå i samarbete digital utbildning om olika teman. Föreläsningarna är kostnadsfria och riktar sig i första hand till ST-läkare både inom arbetsmedicin och arbets- och miljömedicin. Alla intresserade är dock såklart välkomma!

mail LinkedIn Icon

OBS: Ingen anmälan behövs

Föreläsare

Martin Tondel,  AMM Uppsala

Microsoft Teams-möte

Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten:
Klicka här för att ansluta till mötet

  • Mötes-ID: 350 868 263 788
  • Lösenord: if5yQR

Ladda ned Teams | Anslut på webben

Anslut med en videokonferensenhet:
teams@video.vll.se
videokonferens-ID: 125 554 000 5

Alternativa VTC-instruktioner

Läs mer | Mötesalternativ

 

Denna information på AMM Uppsalas hemsida

event

28 februari – 13:00-14:00

badge

ST-läkare

home_pin

Online - MS Teams

credit_card

Kostnadsfritt