Biomonitorering – lärdomar från metalltoxikologin

På tisdagar kl. 13:00 -14:00 erbjuder de Arbets- och miljömedicinska klinikerna i Uppsala och Umeå i samarbete digital utbildning om olika teman.
Föreläsningarna är kostnadsfria och riktar sig i första hand till ST-läkare både inom arbetsmedicin och arbets- och miljömedicin. Alla intresserade är dock såklart välkomma!

mail LinkedIn Icon

Föreläsare:
Ingvar Bergdahl, AMM Umeå

Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten
Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 399 613 166 210
Lösenord: YLuqLd
Ladda ned Teams | Anslut på webben

Anslut med en videokonferensenhet
teams@video.vll.se
videokonferens-ID: 123 038 409 0
Alternativa VTC-instruktioner
Läs mer | Mötesalternativ

OBS! INGEN ANMÄLAN BEHÖVS!

event

30 januari – 13:00-14:00

badge

ST-läkare inom arbetsmedicin

home_pin

Online - MS Teams

credit_card

Kostnadsfritt