Retrospektiv exponeringsbedömning vid subakromiell smärta

Välkommen på webbinarium anordnat av Arbets- och miljömedicin Göteborg och AMM Syd!

Patienter med axelsjukdom remitteras regelbundet till de Arbets- och miljömedicinska klinikerna för sambandsbedömning avseende axelbelastning i arbetet och subakromiellt impingement syndrom (SIS).

Jenny Gremark Simonsen presenterar en metod, som AMM Syd utvecklat, för att beräkna den kumulativa exponeringen under arbetslivet avseende axelbelastning.

mail LinkedIn Icon

event

15 mars – 13:00-13:30

credit_card

Kostnadsfritt

Länk till anmälan