Arbetsrätt vid rehabilitering

Vill du veta mer om vad som gäller ur ett arbetsgivarperspektiv vid rehabilitering? Kanske händer det att du är involverad i en rehabiliteringsprocess där arbetstagaren inte kommer att gå tillbaka till sitt tidigare arbete. Behöver du mer kunskap om vilka lagar och regler som gäller i dessa situationer så är det här en utbildningsdag för dig.

mail LinkedIn Icon

Arbetsrätt

 • Är sjukdom en saklig grund för uppsägning?
 • Arbetsdomstolens praxis
 • Vilka skyldigheter har arbetsgivaren och arbetstagaren i rehabprocessen?
 • Vilken roll spelar andra i processen, facket, FK och företagshälsan?
 • Vilken tystnadsplikt har hälso- och sjukvårdspersonal i förhållanden till den sjukes arbetsgivare?
 • Narkotika kopplat till arbetet
 • Avsked som beror på handlingar kopplade till sjukdom
 • Vad händer om den anställde vägrar ta drogtest?

Försäkringskassans roll, ansvar och uppdrag

 • Aktuellt från Försäkringskassan
 • Försäkringskassans uppdrag inom sjukförsäkringen
 • Lagändringar inom sjukförsäkringen
 • Arbetsgivarens plan för återgång i arbete
 • Förebyggande sjukpenning och arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Pris

5.995 SEK (exklusive moms)
4.495 SEK (exklusive moms)

Föreläsare

Lars Bäckström, Arbetsrättsjurist på Almega

Läs 5 frågor till Lars Bäckström som svarar på läsarnas frågor om arbetsrätt i varje nummer av tidningen Lag & Avtal.

Representanter från Försäkringskassan som är samverkansansvariga på avdelningen för sjukförsäkring, Stockholms Län 

Kontakt

Marie Dahlgren

marie.dahlgren@foretagshalsor.se

08-762 67 45

 

Denna information på Sveriges Företagshälsors hemsida

event

21 april – 09:30-15:30

home_pin

Online - Zoom eller på plats Fleminggatan 7 Stockholm

credit_card

5995 kr

Länk till anmälan