Kvalitetssäkrad alkohol- och drogtestning

OBS! På plats-platserna är fulltecknade. Anmälan är bindande.

Tvådagarskurs som vänder sig till dig som genomför provtagning av alkohol- och drogtester.

mail LinkedIn Icon

Arbetsplatser använder sig av alkohol- och narkotikatester som en del av det alkohol- och narkotikapreventiva arbetet. Både Socialstyrelsen och Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) har framhållit att det ställs särskilda krav på tillförlitligheten vid testning i arbetslivet. Hela testsystemet ska vara kvalitetssäkert så att inga felaktiga analyssvar lämnas ut, möjligheterna till manipulation minimeras och provsvaren ur juridisk synvinkel står på säker grund. Under kursen får du lära dig allt du behöver för att kunna genomföra säker provtagning.

Datum och tid

28-29 mars 2023, 08.30-16.30

Registrering och inloggning
08.00-08.30

Kursens innehåll

 • Narkotiska preparat
 • Beroendets neurobiologiska mekanismer – hjärnans belöningssystem
 • Narkotika och risker i arbetslivet, en möjlig modell
 • Testernas möjligheter och begränsningar
 • Provtagningsrutiner
 • Kvalitetssäkra tester
 • Alkoholmarkörer
 • MRO-rollen
 • Behandling av narkotikamissbruk/beroende

Föreläsare

 • Olof Beck; professor emeritus, Karolinska Institutet
 • Ulric Hermansson; med.dr, adj. universitetslektor, Karolinska Institutet.
 • Anders Helander; adj. professor, Karolinska Institutet
 • Jeanette Bergkvist; företagssköterska, Märstahälsan AB
 • Lars Bäckström; arbetsrättsjurist, Almega
 • Pernilla Nordkvist; projektledare, Sveriges Företagshälsor

Övrig information

Material och kursintyg ingår. För dig som deltar på plats tillkommer en kostnad för fika och lunch.

Information om inläsningsmaterial, program och åhörarkopior sänds per e-post ca. en vecka innan utbildningen äger rum.

Kontakt

Pernilla Nordkvist

pernilla.nordkvist@foretagshalsor.se

08-762 67 42

Projektledare, Sveriges Företagshälsor

 

Denna information på Sveriges Företagshälsors hemsida

event

28 mars – 08:30-16:30

badge

De som genomför provtagning av alkohol- och drogtester

home_pin

Online eller Fleminggatan 7 Stockholm

credit_card

8895 kr

Länk till anmälan