Människors uppfattning om sin mix av aktiviteter – en introduktion till aktivitetsbalans och dess betydelse för hälsa och välbefinnande

På AMM Uppsalas webbinarium introduceras aktivitetsbalans som begrepp liksom forskning som får exemplifiera varför det är något att uppmärksamma i arbetslivet.

mail LinkedIn Icon

Människors vardagliga aktiviteter varierar stort och så gör upplevelsen av dem. Att uppleva sig ha ”rätt mix” av aktiviteter i sitt liv (aktivitetsbalans) är av betydelse för hälsa och välbefinnande. Upplevelsen av aktivitetsbalans hänger nära samman med stress och kan påverka vad man klarar på jobbet.

Föreläsare

Petra Wagman är docent i arbetsterapi och universitetslektor vid Jönköping och Uppsala universitet. Hennes intresse handlar om vad människor gör och tycker om det de gör med ett forskningsfokus på just aktivitetsbalans.

Målgrupp

Webbinariet riktar sig främst till chefer, HR och företagshälsa. Ämnet är dock aktuellt även för andra aktörer som arbetar med hälsa i arbetslivet.

Kontaktperson

therese.hellman@medsci.uu.se

Länk skickas per epost innan 12/1

event

12 januari – 13:00-15:00

badge

Chefer, HR och företagshälsa samt andra aktörer som arbetar med hälsa i arbetslivet

home_pin

Online - Zoom

credit_card

Kostnadsfritt

Länk till anmälan