FHVmetodik är en kunskapsbank av metoder för företagshälsovård

Exponeringsbedömning

Här finner du mätmetoder, observationsmetoder och enkäter för bedömning av en rad riskfaktorer i arbetsmiljön.

Exponeringsbedömning

Medicinsk kontroll mm

Här finner du metoder både för lagstadgade medicinska kontroller och andra hälsobedömningar som kan vara relevanta när riskfaktorer förekommer i arbetsmiljön.

Medicinska kontroller och andra hälsobedömningar

Arbetsmiljöåtgärder

Här finner du olika åtgärder för att minska risken att bli sjuk i arbetet, inklusive utbildningspaket.

Arbetsmiljöåtgärder

Om FHVmetodik

FHVmetodik är ett samarbete mellan Sveriges arbets- och miljömedicinska kliniker. Avsikten är att tillgängliggöra metoder för god företagshälsovård.

Författaren för varje dokument ansvarar för innehållet. För information om lagkrav i arbetsmiljöarbetet hänvisas till Arbetsmiljöverkets hemsida.

Utbildningar, webbinarier etc

En rad olika utbildningar, seminarier och andra events erbjuds av landets olika AMM-kliniker och organisationer i deras nätverk.

Vissa är på distans, andra är på plats.

För kommande händelser och inspelat material, se Kalendarium.

Till Kalendarium

Nyheter

Arbets- och miljömedicinskt Vårmöte 2024

calendar_today

04-12-2023

folder_open

Ny metod

Läs mer

Nationellt spirometrikörkort för företagshälsovården

calendar_today

27-09-2023

folder_open

Kurs

Läs mer

Uppdaterad vib-kalkylator. Nu med VDV!

calendar_today

21-04-2023

folder_open

Uppdaterad metod

Läs mer

Kalendarium

27
feb

Exempel på utredning av ett misstänkt cancercluster

event

Webbinarium

home_pin

Online - MS Teams

4
mar

Utbildningsserie för sjuksköterskor inom FHV – del 4 MKA

event

Kurs, Webbinarium

home_pin

Online - Zoom

7
mar

Introduktionsutbildning i Krav- och Funktionsschema (del 1 av 2)

event

Webbinarium

home_pin

Online - Zoom

Bidra med material!

Vår ambition är att FHVmetodik ska bli en nationell kunskapsbank kring metoder riktade till företagshälsovården.

För att nå dit behöver vi din hjälp.

Läs mer