Beprövade metoder och verktyg för ditt dagliga arbeteAktuellt

MEBA – Medicinska kontroller vid ergonomiskt belastande arbete

Kursinnehåll: Kursen består av en WEB- baserad teoretisk del och en praktisk del. Den praktiska delen genomförs i en möteslokal på…

Webbaserad distanskurs i mätning av arbetsställningar och rörelser i övre delen av kroppen

Inklinometri är en objektiv metod för att mäta kroppsställningar och -rörelser. Den kan med fördel användas som en del av…

Arbete med handhållna vibrerande verktyg

Kursen omfattar medicinska, tekniska och ergonomiska aspekter av arbete med vibrerande verktyg. Den vänder sig till dig som arbetar i…

MEBA- Medicinska kontroller vid ergonomiskt belastande arbete (kurs i Göteborg)

MEBA är en undersökningsmetod för att på ett systematiskt sätt kunna genomföra medicinska kontroller vid ergonomiskt belastande arbete för nacke,…

Lungsjukdomar i arbetslivet

Kursen omfattar lung- och luftvägssjukdomar i arbetslivet, kemiska hälsorisker, medicinska kontroller och gällande föreskrifter. Medicinska kvalitetsaspekter vid spirometri och PEF-mätning…

Hur minskar vi risken för medarbetare att smittas av covid-19?

Det nya coronaviruset SARS-CoV-2 är en arbetsmiljörisk. Yrkeshygieniker och läkare vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Region Stockholm har tagit…

Visa fler poster