MEBA – medicinsk kontroll vid ergonomiskt belastande arbete

Belastningsergonomiska faktorer, såsom ogynnsamma arbetsställningar eller repetitivt arbete, är en vanlig orsak till besvär och sjukdom i muskler och leder. Enligt AFS 2019:3: Medicinska kontroller i arbetslivet ska arbetsgivaren anordna en riktad hälsoundersökning om riskbedömningen visar att det är motiverat. MEBA är en lämplig metod att använda vid undersökningar av yrkesgrupper, som har en ökad risk för besvär i nacke, armar, händer och/ eller ländrygg. Syftet är att kunna erbjuda lämpliga insatser tidigt i sjukdomsförloppet, och att värdera eventuell översjuklighet inom en yrkesgrupp. MEBA kan med fördel användas för återkommande undersökningar och ger en möjlighet att följa utvecklingen av både besvär och sjukdom på ett mera strukturerat sätt. Metoden består av en screeningdel som görs på samtliga, och en fördjupning för de som har besvär. MEBA är mycket lämplig som metod för lagstadgad medicinsk kontroll vid handintensivt arbete. Sjukgymnaster/ fysioterapeuter och läkare i företagshälsovården kan göra undersökningen på 15-30 minuter. Kurser (en dag) anordnas vid de Arbets- och miljömedicinska klinikerna i Lund, Göteborg, Stockholm, Umeå samt Uppsala. Kursdeltagarna får tillgång till kursmaterial genom inloggning på hemsidan.

Ett avsnitt ur filmen


Mer information om MEBA Bakgrundsinformation [PDF] Folder [PDF] – Skriv ut dubbelsidigt (vänd längs kortsidan), vik ihop och dela ut till dina kundföretag.
Utbildningar i MEBA Under utbildningar hittar du datum för kurser i MEBA.

Artiklar Oroväckande prevalens

Kontaktpersoner vid Arbets- och miljömedicinska kliniker:
AMM Lund: Jenny Gremark -Simonsen, 046 17 31 64, jenny.gremark-simonsen@skane.se
AMM Göteborg: Ewa Gustafsson, 031 786 62 81, ewa.gustafsson@amm.gu.se
AMM Uppsala: Kristina Eliasson 018 – 611 54 11, kristina.eliasson@medsci.uu.se
AMM Umeå: Gunilla Dahlgren,090-785 27 53, gunilla.dahlgren@vll.se

MEBA  ,


Kontakta MEBA