Working longer in good health: challenges and strategies

Att arbeta längre med god hälsa: utmaningar och strategier/Working longer in good health: challenges and strategies

Seminariet arrangeras av forskargruppen Arbets- och miljömedicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper och är en del av forskningsprogrammet ” Framtidens balanserade och hållbara arbetsliv – Modeller och metoder för att utveckla och stödja hållbar hälsa under hela livet”.

Föreläsare: Professor Alex Burdorf

mail LinkedIn Icon

Burdorf leder Institutionen för folkhälsa vid Erasmus University Medical Center, med bland annat forskargrupper om sociala bestämningsfaktorer för befolkningens hälsa, bestämningsfaktorer och interventioner för hälsorelaterade beteenden samt arbetshälsa. Professor Burdorf är medlem i den Nederländska Folkhälsomyndighetens hälsoråd och chefredaktör för tidskriften Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. Hans forskningsfokus ligger på att bidra till att lösa samhällsproblem. Han leder forskning inom socialepidemiologi, med fokus på sociala bestämningsfaktorer för folkhälsa och samspelet mellan arbetsfaktorer, arbetsförmåga, arbetsplatsproduktivitet och hälsofrämjande.

Observera! Seminariet kommer att hållas på engelska/The seminar will be held in English

event

15 september – 14:00-

home_pin

Universitetshuset; Sal XI, Biskopsgatan 3/Övre Slottsgatan 7D (tillgänglighetsanpassad entré) Uppsala

credit_card

Kostnadsfritt