Har du råd med sociala hälsorisker på jobbet?

Arbets- och miljömedicin (AMM) i Linköping inbjuder till temadag.

Vad är den senaste kunskapen om kränkande särbehandling och mobbning? Hur arbetar vi för att minimera risker och för att på bästa sätt ta hand om eventuellt pågående problem?

Under temadagen kommer vi få en genomgång av den senaste kunskapen inom området, både forskningsmässigt och praktiskt.

mail LinkedIn Icon

Beskrivning

Vad är den senaste kunskapen inom området? Hur arbetar vi för att minimera risker och för att på bästa sätt ta hand om eventuellt pågående problem? Under dagen kommer vi få en genomgång av den senaste kunskapen inom området, både forskningsmässigt och praktiskt. Alla som regelbundet möter dessa svåra frågor kommer under dagen få en ovärderlig uppdatering av kunskapsläget.

Tid för nätverkande och kontaktskapande ingår också under dagen liksom möjlighet att ställa frågor och samtala om frågorna.

Presentation av talare

Stefan Blomberg är filosofie doktor och legitimerad psykolog. Han arbetar sedan 2011 på Arbets- och miljömedicin i Linköping och är Sveriges främsta expert i frågor som rör rörande mobbning och kränkande särbehandling i arbetslivet.

Han har skrivit flera böcker och var även huvudansvarig när nationella riktlinjer för hantering av sociala hälsorisker i arbetet publicerades av Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MYNAK) under 2021. Hans avhandling som presenterades i december 2022 handlar om riskerna med ett icke-stödjande ledarskap.

När

  • Tisdagen den 5 september, 2023
  • Kl 09:30–16:30 (registrering, fika och mingel från kl. 08:30)

Var

Arbetets museum, Laxholmstorget, Norrköping

Pris

  • För deltagare från Östergötland, Kalmar och Jönköpings län: 1200 kr/person (exklusive moms).
  • För deltagare från övriga landet: 2000 kr/person (exklusive moms). Lunch, fika samt eventuellt material ingår.

Målgrupp

Målgruppen för temadagen är personal verksamma inom företagshälsovård, HR, chefsfunktioner, fackligt arbete eller liknande verksamhet i främst Östergötland, Kalmar och Jönköpings län. Naturligtvis är även andra intresserade också välkomna (oavsett yrkesverksamhet eller geografisk region).

Anmälan

Länk för anmälan (klicka på länken eller klistra in den i din webbläsare).

Anmälan senast den 27 augusti 2023.

OBS Antalet deltagare är begränsat varför snar anmälan rekommenderas!

Kontakt

Arbets- och miljömedicin, e-post amm@regionostergotland.se

 

Här kan du ladda ner inbjudan som pdf

Denna information på AMM Linköpings hemsida

event

5 september – 09:30-16:30

Anmälan stängs 27 augusti

badge

Personal inom företagshälsovård, HR, chefsfunktioner, fackligt arbete eller liknande verksamhet i främst Östergötland, Kalmar och Jönköpings län.

home_pin

Arbetets museum, Laxholmstorget, Norrköping

credit_card

Se info nedan

Länk till anmälan