Så förebygger du skadligt bruk i arbetslivet

Livesänt hybridseminarium den 21 november som ger dig kunskap och förutsättningar för att upptäcka skadligt bruk på arbetsplatsen.

Forskning och statistik inom området presenteras.

mail LinkedIn Icon

Se livesändningen här.

Skadligt bruk av alkohol och andra substanser hos medarbetare kan få konsekvenser både för enskilda medarbetare och arbetsplatsen i form av nedsatt arbetsförmåga, ökad sjukfrånvaro och produktivitetsförlust.

Vad händer i hjärnan vid beroende och vilken är arbetsplatsens roll och betydelse för att förebygga och hantera riskbruk? Vilka utmaningar står vi inför och vad säger forskningen och statistiken om skadligt bruk på våra arbetsplatser?

Välkommen till ett seminarium den 21 november som ger dig kunskap om att upptäcka skadligt bruk på arbetsplatsen. Tillsammans bidrar vi med aktuell kunskap om åtgärder och förebyggande arbete vid missbruk och riskbruk både för folkhälsan och arbetsmiljön. Välkommen!

Seminariet är ett samarbete mellan Forte, Myndigheten för arbetsmiljökunskap och Afa För­säkring.

Inledning kl. 13.00

Tillbakablick, nuläge och kommande utmaningar

Gunnel Hensing, Göteborgs universitet

Vad händer i hjärnan vid beroende?

Sara Lindholm Larsson, Ersta Sjukhus

Skadligt bruk – vad säger Afa Försäkrings statistik?

Elin Henriksson, Afa För­säkring

Riktlinjer till stöd för att förebygga och hantera alkoholproblem i arbetslivet

Ulric Hermansson, Karolinska Institutet

Att förebygga och hantera riskbruk i praktiken – företagshälsans och arbetsplatsens roll och betydelse

Fredrik Sparring, Avonova

Cecilia Eurén Pettersson, Falck

Våga ta samtalet! Om att upptäcka, agera och förebygga beroende

Nathalie Robert Edgar , Prevent

Nedslag i pågående forskning:

Vikten av forskning inom området och dess praktiska tillämpning

Irene Jensen, Karolinska Institutet

Peter Munck af Rosenschöld, Sveriges Företagshälsor

Skadligt alkoholbruk bland kvinnor och män i olika branscher: En kartläggning baserad på ett urval av den arbetande befolkningen i Sverige

Susanna Toivanen, Mälardalens universitet

Skadligt bruk av alkohol och droger bland hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige: förekomst, samsjuklighet, riskfaktorer i arbetsmiljö och effekter på patientarbetet

Emma Brulin, Karolinska Institutet

Framtidsspaning

Mats Ramstedt, Karolinska Institutet

Arrangörer

Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – är en statlig myndighet under Socialdepartementets ansvarsområde som främjar och stödjer forskning inom områdena hälsa, arbetsliv och välfärd. Fortes arbete utgår från vår vision om morgondagens mer jämlika och socialt hållbara samhälle.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap – är en statlig myndighet med uppgift att skapa förutsättningar för ett friskt och hållbart arbetsliv. Myndighetens uppgift är att sammanställa och sprida den senaste forskningen inom arbetsmiljöområdet.

Afa För­säkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet
Vi finansierar forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner.

event

20 november – 12:00-16:00

Anmälan stängs 20 november

home_pin

Online

Länk till anmälan