SafeChrom-projektet del 1

Välkommen till detta webbinarium där resultaten från SafeChrom-projektets första del presenteras.

mail LinkedIn Icon

SafeChrom är ett nationellt samarbetsprojekt med syfte att kartlägga och bidra till att minimera exponering såväl som hälsorisker för sexvärt krom på svenska arbetsplatser. I projektet har mätningar gjorts på 15 olika arbetsplatser runt om i Sverige. Luftprovtagning samt biologisk provtagning har utförts på 116 arbetstagare som arbetade inom stålproduktion, svetsning och bearbetning av rostfritt stål, ytbehandling och kemisk industri.

Vid webbinariet kommer även representanter bestående av yrkeshygieniker, läkare och forskare vid de arbets- och miljömedicinska klinikerna samt de arbets- och miljömedicinska universitetsavdelningarna att delta för att kunna svara på frågor.

Föreläsare

Malin Engfeldt, yrkeshygieniker, docent

Arbets- och miljömedicin Syd, Lund

Exponering för sexvärt krom bland svenska arbetstagare

 

Linda Schenk, senior forskare, docent

Karolinska Institutet, Stockholm

Riskuppfattning av exponering för sexvärt krom hos företag

 

event

22 maj – 13:00-14:00

badge

Verksamma inom företagshälsovård

credit_card

Kostnadsfritt

Länk till anmälan