Psykologisk trygghet i praktiken (med NorWeb)

På tisdagar kl. 13:00 -14:00 erbjuder de Arbets- och miljömedicinska klinikerna i Uppsala och Umeå i samarbete digital utbildning om olika teman.
Föreläsningarna är kostnadsfria och riktar sig i första hand till ST-läkare både inom arbetsmedicin och arbets- och miljömedicin. Alla intresserade är dock såklart välkomma!

mail LinkedIn Icon

Föreläsare:
Föreläsarna Stefan Tengblad och Bård Fyhn kommer att föreläsa om teamarbete och psykologisk trygghet i praktiken.

Stefan Tengblad är professor i human resource management (HRM) vid Centrum för global HRM, Göteborgs Universitet och en frekvent anlitad föreläsare inom området.

Bård Fyhn är verksam vid Norges Handelshögskola där han tidigare i år gick upp med sin avhandling om psykologisk trygghet i team. Fyhn har även en bakgrund som sjöofficer med lång erfarenhet inom militär logistik, internationella operationer och ledarskapsutbildning.

Tillsammans kommer de två att under en och en halv timme presentera den senaste vetenskapen på ämnet för oss, samt dela med sig av sin långa praktiska erfarenhet i hur man kan förstå, leda och arbeta med att öka den psykologiska tryggheten i team för att nå effektivitet och god teamprestation.

Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten
Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 399 613 166 210
Lösenord: YLuqLd
Ladda ned Teams | Anslut på webben

Anslut med en videokonferensenhet
teams@video.vll.se
videokonferens-ID: 123 038 409 0
Alternativa VTC-instruktioner
Läs mer | Mötesalternativ

OBS! INGEN ANMÄLAN BEHÖVS!

event

19 mars – 13:00-14:00

badge

ST-läkare inom arbetsmedicin

home_pin

Online - MS Teams

credit_card

Kostnadsfritt