Medicinska kontroller i arbetslivet

2-6 oktober 2023

Kursdeltagarna får en genomgång av de medicinska kontroller som förekommer i det svenska arbetslivet: lagrum, författningar, medicinsk bakgrund, riskbedömning och praktiskt genomförande.

Kursveckan innehåller såväl teoretiska inslag, diskussionsavsnitt, problemlösning som praktiska övningar. Kursveckan ses som en helhet så kursintyg för delmoment utfärdas inte. Examinationen sker genom inlämnande av tjänstbarhetsbedömningar till de olika kursmomenten.

mail LinkedIn Icon

Tid och plats

Datum: 2 oktober 2023 – 6 oktober 2023

Tid: Startdagen 9.30

Plats: Föreläsningssalen Eken, Arbets- och miljömedicin, Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala

Krav

Arbetat minst 1 år med företagshälsovård eller arbetsmedicin

Kostnad

5000 kr exkl moms, inkl fika. Observera att ingen lunch ingår i kursavgiften.
Faktura skickas efter kursveckan

Anmälan/Schema

Antal deltagare är max 20 st och kursen kan bli fullbelagd före sista anmälningsdag 8/9.
Anmälan är lika med bindande men kan överlåtas till kollega.

Schema och mer information på AMM Uppsalas hemsida.

event

2 oktober – -

Anmälan stängs 8 september

badge

Arbetat minst 1 år med företagshälsovård eller arbetsmedicin

home_pin

Föreläsningssalen Eken, Arbets- och miljömedicin, Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala

credit_card

5000 kr exkl moms

Länk till anmälan