Lung- och luftvägssjukdomar i arbetslivet

Kurs gällande arbetsorsakade lung- och luftvägssjukdomar, bl a luftvägsöverkänslighet och astma, KOL, och andra sjukdomar orsakade av vissa kemikalier och damm, som t ex mögel, asbest och kvarts. Medicinsk SYV.

mail LinkedIn Icon

Kursinnehåll

  • Viktiga paragrafer i föreskriften om Kemiska arbetsmiljörisker samt grundläggande information om andningsskydd.
  • Medicinska kontroller i arbetslivet. Vi går igenom Arbetsmiljöverkets författningssamling 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet.
  • Kvalitetsaspekter på lungfunktionsundersökning för utförare och bedömare (Spirometri och PEF).
  • Vi går även igenom spirometri och PEF-exempel och tränar på tolkningen.
event

9 november – 08:45-16:00

Anmälan stängs 12 oktober

badge

Läkare, sjuksköterskor och arbetsmiljöingenjörer inom företagshälsovård samt arbetsmiljöansvariga. Läkare och sjuksköterskor inom skolhälsovården. Läkare och sjuksköterskor inom primärvården.

home_pin

Online - MS Teams

credit_card

4000 kr (exkl. moms)

Länk till anmälan