Medicinska kontroller och tjänstbarhetsbedömning vid arbete med allergiframkallande kemiska produkter

OBS. Inställt pga för få anmälda

En halvdagsutbildning främst för dig som är företagsläkare eller skolläkare där du lär dig mer om allergiframkallande kemiska produkter och hur du utför medicinska kontroller och tjänstbarhetsbedömningar av personer som arbetar med dem.

mail LinkedIn Icon

OBS. Inställt pga för få anmälda

 

Allergiframkallande kemiska produkter finns inom många branscher och kan bland annat orsaka nedsatt lungfunktion, astma och eksem. Arbetsmiljöverket ställer därför krav på medicinska kontroller för personer som arbetar med sådana produkter. Vid arbete med vissa allergiframkallande kemiska produkter ställs det dessutom krav på bedömning av tjänstbarhet. Förutom särskilda kompetenskrav för den läkare som skall göra den medicinska kontrollen är det också viktigt att känna till patientens exponering och riskerna i det aktuella arbetet.

Innehåll

Under utbildningen går vi igenom vad allergiframkallande kemiska produkter är och var de förekommer i arbetslivet, hälsorisker för luftvägar och hud, vad som ska ingå i den medicinska kontrollen och när en tjänstbarhetsbedömning behövs. Vi diskuterar tjänstbarhet utifrån några patientfall.

Program

13.00-14.00 Vad är allergiframkallande kemiska produkter och hur kan man exponeras? Vad menas med försumbar exponering? När ställs det krav på mätningar och särskild utbildning för personalen?

14.00 -14.30 Hälsorisker – luftvägar

14.30-15:00 Hälsorisker – hud

15.00-15.30 Fika

15.30-16.00 Medicinska kontroller – syfte, omfattning och vad undersökningen ska resultera i, krav på bedömning av samband och tjänstbarhet

16.00-17.00 Falldiskussioner

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till företags- och skolläkare men företagssköterskor, arbetsmiljöingenjörer och andra intresserade är också välkomna. Läkare inom företagshälsovård eller skolhälsovård har förtur till platser.

OBS! Begränsat antal platser, först till kvarn gäller men läkare inom företagshälsovård eller skolhälsovård har förtur. Enbart fysiskt deltagande på plats.

Kaffe/fika och dokumentation ingår.

Medverkande

  • Mattias Sjöström, med dr, yrkeshygieniker
  • Pernilla Wiebert, med dr, yrkeshygieniker
  • Carolina Bigert, med dr, överläkare,
  • Andreas Viklund, specialistläkare
  • Maria Lagrelius, med dr, specialistläkare

Alla vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm.

Kursintyg

ST-läkare får på begäran intyg på uppfyllda delmål (anges i så fall i anmälan, ange specialitet och kryssa för aktuell målbeskrivning 2015 eller 2021).

Max antal platser

Max antal platser: 50

event

4 oktober – 13:00-17:00

Anmälan stängs 13 september

badge

Företags- och skolläkare har förtur. Företagssköterskor, arbetsmiljöingenjörer och andra intresserade är också välkomna.

home_pin

CAMM, Solnavägen 4, 10 tr, Stockholm. Lokal: TOR

Länk till anmälan